- סטודנטים לתואר שני-

אמיר שופניה 

סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית. 


בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ובלשנות פונקציונלית מהאוניברסיטה העברית.

Email: amir.shufaniya@mail.huji.ac.il