top of page

אודות המעבדה

המעבדה לרכישת ועיבוד שפה חוקרת את תהליכי הרכישה, העיבוד והייצוג של השפה. אנו מתמקדים בשתי שאלות עיקריות: מה זה אומר לדעת שפה וכיצד נרכש הידע הזה? אנו חוקרים את מנגנוני הלמידה בהם ילדים ומבוגרים עושים שימוש כאשר הם לומדים שפה ראשונה או שנייה; את המנגנונים המעורבים בעיבוד שפה; ואת הגורמים השונים - הקוגניטיביים והסביבתיים - המשפיעים על ההתפתחות הלשונית של ילדים. בנוסף, אנו שואלים כיצד מנגנוני הלמידה שלנו משפיעים על האופן בו שפות בנויות והדרך בה הן משתנות לאורך זמן. עבודתנו מתבצעת באוניברסיטה ובמעבדה הפתוחה במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד שבירושלים.

צרו קשר באימייל: inbal.arnon at gmail dot com

פתוחים לכולם.ן

גם מעבדתנו מחויבת לקידום סביבה מגוונת ומקבלת. אנו מבקשים לתמוך ולגייס חברי מעבדה ממגוון רקעים וקבוצות שלא היו מיוצגים במחקר במדע מבחינה היסטורית..

חדש במעבדה

צפו בפרופ' ענבל ארנון מסבירה מתי          ואיך אנו מתחילים לתפוס את שפת האם שלנו      

"Starting Big: Why Is Learning a Language Harder for Adults Than for Children?" Read the full article here

תארים מתקדמים

- דוקטורט ופוסט דוקטורט במעבדה -

   "זמן גלילאו"  

צפו בפרופ' ענבל ארנון מסבירה מתי          ואיך אנו מתחילים לתפוס את שפת האם שלנו      

 Visual Statistical Learning Is Facilitated in Zipfian Distributions

גלריה

bottom of page