פרסומים בעיתונות

"האם חומסקי טעה?" 
הארץ | 18.01.2017

‏‏לכידה.PNG

"The Living Lab at the Bloomfield Science Museum

engages kids in research."

מדע וחדשנות

"פולמוס בין בלשנים
בשלוש מערכות (בינתיים)"

"Child scientists"

 -Jerusalem Post - 19.02.2015

"האם חומסקי טעה?" 
הארץ | 18.01.2017

פרסומים בטלוויזיה

 - Appearance on Chanel 11 on November 19, 2019 - 

Prof. Inbal Arnon discussing prenatal language aquisition on "The World Today"