top of page

המעבדה הפתוחה

מה היא המעבדה הפתוחה?

 

המעבדה הפתוחה היא תוצאה של שיתוף פעולה בין מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים וחוקרים מהאוניברסיטה העברית. קיימות מעל ל40 מעבדות דומות ברחבי העולם, אבל זו המעבדה הפתוחה הראשונה בישראל!

מה אנחנו עושים?

ההורים והילדים שמבקרים במוזיאון מוזמנים להשתתף בניסויים על התפתחות שנערכים דרך שימוש בפעילויות מהנות וקצרות. המעבדה פתוחה בימי רביעי ושישי.

bottom of page